خدایی سایه‌ای رفت از سرِ ما

«روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان به ملکوت اعلی پیوست». تلویزیون برای هزارمین بار صدای آقای حیاتی را موقع گفتن این جملات پخش می‌کند و این چند کلمه مدام توی ذهنم طنین می‌اندازد: «پیشوای مسلمانان» و «رهبرِ آزادگانِ جهان»....

بزرگ بودی. خیلی بزرگ. حالا حالاها باید نبودنت را حسرت بخوریم.

/ 2 نظر / 13 بازدید
نجوا

صبح که از خواب بلند شده بودیم و خبر رو شنیده بودیم، انگار مامان باورش نمیشد. من که نمی فهمیدم، فقط حیرونی مامان رو میدیدم و دنبالش راه افتاده بودم. میرفت، درِ خونه همسایه ها رو میزد، انگار که بخواد باور نکنه و تأیید بگیره... همه هم گریه بودن...