علی بن الحسین

دو: فقطّعوهُ بالسّیوف اِرباً اِرباً

«با عبایِ نبوی کار کمی راحت شد
ور نه سخت است تکان دادنِ پیغمبرها...»

/ 3 نظر / 31 بازدید
حسین

ور نه سخت است تکان دادنِ پیغمبرها...

عطرسیب

سلام علیکم مطالبتون خیلی زیبا هستن . اجر شما با مادر سادات