ماه شب نیمه 1

جبرییل خیلی منتظرشان نگذاشته بود:
«محمّد!
خدای‌ت سلام می‌رساند و می‌گوید:
چون علی برای تو مثل هارون است برای موسی
اسم این نوزاد را اسم فرزند اوّل هارون بگذار: شبّر
و به عربی: حسن»

/ 1 نظر / 20 بازدید
مسیر

[گل]