هذا یوم الجمعه... 11

روی ار به رویِ ما نکنی حکم از آنِ توست
باز آ که روی در قدمانت بگستریم


پ.ن

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

شوق است در جدایی و جور است در نظر
هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم

/ 1 نظر / 12 بازدید
آب و گل

سلام خانوم. احوال شما؟ چه خبر؟ متن هاتون رو خوندم. ایشا... موفق باشی. در پناه خدا