فاحفها السؤال

توی آن جمله‌های دردباری که شبِ دفن همسرش به پیامبر گفته، یک جمله هست که معنای ضمنی‌اش، معلوم می‌کند بانو توی آن روزهای آخر، اتفاقات و وقایعی را حتی از علی‌اش مخفی کرده. معلوم می‌کند روایت مداح‌ها بی‌راه نیست اگر توی روضه‌ها می‌خوانند؛ مرد، موقع غسل همسرش، با دیدنِ زخم‌هایی که از او پنهان شده، سر به دیوار گذاشته و بغضش را رها کرده...
فاَحفها السّؤال و استخبرهَا الحال؛ دخترتان به من که نگفت خیلی از وقایع را، شما اما سرگذشت و احوالِ این روزهایش را زیاد پرس‌وجو کن. آن‌قدر سؤال کن تا به شما بگوید توی این مدت چه به سرش آمده...11. داشتم سخنرانی آقای جوادی آملی را از تلویزیون می‌دیدم. روایتِ این جمله‌ و تبیین معنای ضمنی‌اش، بی‌تاب‌شان کرده بود.

/ 1 نظر / 41 بازدید
قاصدک

فاحفها السّوال واستخبرها الحال... یا زهرا(س)