برای خاطر آیه‌هات

از دنیا چه می‌خواهم مگر؟!
همین که هر صبح
پیش از آن‌که خورشید بیاید،
آیه‌هات را نور می‌کنی، امید می‌کنی و می‌تابانی وسطِ قلبم.

همین  که هر ظهر،
وسطِ مستی دنیازدگی،
آیه‌هات را نهیب می‌کنی و تلنگر می‌زنی به هواهای نفسم.

همین که هر غروب،
پیش از آن‌که خورشید برود،
آیه‌هات را مرهم می‌کنی و می‌پاشی به غم‌هام. 

همین که هر شب،
پیش از آن‌که خواب، دربر بگیردم،
آیه‌هات را آرامش می‌کنی و می‌کشی روی قلبم.

از دنیا چه می‌خواهم مگر؟!
همین که با کلمه‌هات زندگی کنم،
با کلمه‌هات بمیرم،
و دوباره با کلمه‌هات زنده بشوم.

/ 4 نظر / 17 بازدید
م

سبحان یا قدوس تعالیت یا سلام ... با سلامت متولد شوم ... با کلامت تنفس کنم ... با سلامت بمیرم ... با تحیتت مبعوث شوم ... الحمدلله رب العالمین کثیرا علی کل حال

محمد

سلام، به‌غایت زیبا و ساده و روان و شاعرانه و عاشقانه و معرفتی و لطیف بود... آفرین به قلب و قلم شما.

299

بیش از این ؟ نه دیگر هیچ نمی خواهم ...