طوبی لَهم و حُسن مَآب

«شعبان» است؛
شاخه‌های «طوبی» به اهالی زمین نزدیک است و دست‌یافتنی1.
تا بهشت راهی نیست.
کافی‌ست دستت را بلند کنی.

 

1- ر.ک: محدث قمی. مفاتیح الجنان. اعمال ماه شعبان. روایت درآویختگان به شاخه‌های طوبی.

/ 4 نظر / 9 بازدید
بی می ناب زیستن نتوانم.

ياد دارم كه شبي در كارواني همه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه اي خفته . شوريده اي كه در آن سفر همراه ما بود ، نعره اي بر آورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام نيافت ! چون روز شد گفتمش : آن چه حال بود ؟ گفت : بلبلان را ديدم كه به نالش در آمده بودند از درخت ؛ و كبكان از كوه ؛ و غوكان در آب ؛ و بهايم از بيشه . انديشه كردم كه مروت نباشد ، همه در تسبيح و من به غفلت خفته ! دوش مرغي به صبح مي ناليد عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش يكي از دوســـــتان مخـــلص را مگر آواز من رســـــــــــيد به گوش گفت : باور نداشــــتم كه تو را بانگ مرغي چــنين كنــد مدهوش گفتم:اين شرط آدميت نيست مرغ تسبيح گــوي و من خاموش!

طلبه ضد

و آه از قدّ کوتاه مانده.. که هرچه بکشی خودت را، که هرچه بر سر پنجه هم بایستی..

طهورا

سلام بانو از اینجا خبر نداشتم. اتفاقی پیداش کردم. مبارکت باشد گلم مثل همیشه زیبا نوشته ای و پر تأثیر ...