پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

وهم

رمه‌ام را به صحرا آورده‌امبا خواهری که ندارم.تا شما را به «استحیاء» قدم برداشته‌ام.به گوسفندهایِ من آب می‌دهید؟!
/ 10 نظر / 35 بازدید