پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

توهّم

آب پنداشته بودمتسراب بودییا من هاجرِ هروله‌هایِ اضطرار نبودم؟!که سعی‌ام بی‌ثمر ماند و اسماعیلم تشنه جان داد. .
/ 4 نظر / 29 بازدید