یکی بود یکی نبود... 7

یک پسری بود
که پایش به رکاب نمی‌رسید،
زره به تنش بزرگ بود،
اما شهادت برایش از عسل، شیرین‌تر بود.

/ 2 نظر / 13 بازدید
م

... و علی علی بن الحسین ...

صفایی‌نژاد

نمی‌دانم چه شد که پایش به رکاب نمی‌رسید ولی هنگام برگشتن به خیمه، با اینکه سینه به سینه عمو بود ولی پایش روی زمین کشیده می‌شد!