من بی میِ ناب زیستن نتوانم

«علیکُم بقراءة القرآن الکَریم
فی الّلیل
بالصّوت الحسنِ الحزین
فهُوَ شراب المؤمنین.

... و آن قرّه العیون مخلصین را همیشه در چشم داشته باشید و با آن هادی طریق مقیم و صراط مستقیم سیر نمایید. و از جمله سیرهای شریف آن قرائت است به حسن صوت و آداب دیگر، به خصوص در بطون لیالی».

حضرت آقای قاضی (ره)

/ 3 نظر / 10 بازدید
مامانیت

به پای رحل چون پامی گذاری , قدم بر دیده ما می گذاری یادته ...

م.رضوی

سلام حدیثی با این مضمون نداریم؟ چندین سال پیش به نظرم حدیثی شنیده بودم که "قرآن شراب مومن است" ولی بعدها هرچه گشتم پیدا نکردم:(