یکی بود یکی نبود... 28

یک خواهری بود
که سرش را محکم کوبیده بود به ستون کجاوه.
سر برادرش را روی نیزه دیده بود.

/ 4 نظر / 10 بازدید
حمیده

سلام. اینکه حضرت زینب سرش را به کجاوه کوبیده محل بحث است... خیلی ها از این استفاده کرده اند برای تایید کردن غمه زنی. لطفا از انتشار آن وقتی معتبر نیست استفاده نکنید

حسین الصادق

شایدهم خیلی ها برای رد قمه زنی این روایت رو رد میکنن بعضی ها رد کردن و بعضی ها تایید هر روایتی که بعضی ها نسبت بهش شک و شبهه وارد میکنن رو باید بذاریم کنار؟ در حالی که خیلیهای دیگه هم تاییدش کردن؟!!

حمیده

من در خمینی شهر زندگی میکنم همین الان سرچ بزنید روی غمه زنی خمینی شهر! هر سال بحث سر همین سر کوبیدن حضرت زینب به کجاوه است و به همین خاطر غمه میزنند.کاری به منطق اشتباه یا درستشون ندارم.ولی حرفم اینه که روایتی که به هیچ دردی نمیخوره و تایید شده هم نیست تازه سند تایید غمه زنان هم هست بهتره گفته نشه

حمیده

امام حسین قبل از کشته شدنش از سپاهیان یزید درخواست میکند ک اهل بیتش را از کنار جنازه ها عبور ندهند.اما سپاهیان یزید این کار را با قساوت انجام میدهند.روایت شده که حضرت زینب بدن امام حسین را رو به آسمان بلند میکند و میگوید: "خدایا این قربانی را از ما بپذیر! " ----------------------------------------- بهتر نیست به جای آن روایات تایید نشده که خیلی ها به استناد با آن شر درست کرده اند، روایتهایی همچون روایت فوق را مطرح کنیم ؟