عروس حضرت قرآن

خالی نمی‌شوم از غوغا
رها نمی‌شوم از این شلوغی‌ها
خلوت نمی‌کنم
که پرده براندازی...

عروس حضرت قرآن نقاب آن‌گه براندازد               که دارالملک معنا را مجرد بیند از غوغا
عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی   که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا

/ 2 نظر / 18 بازدید
م

عروس حضرت قرآن نقاب آن‌گه براندازد که دارالملک معنا را مجرد بیند از غوغا

محمد

شما تخصصا محبِ قرآن‌ید. این خیلی حسِ خوبیه. خوشا به حال‌تون...