خدایِ بهمنِ 57

صدای «الله اکبر» مردم از روی پشت بام‌ها بلند شده. راست می‌گویند. تو بزرگی؛ بزرگ‌تر از همه‌ای. بزرگی‌ات را خیلی از همین مردم به چشم دیده‌اند و یقین کرده‌اند. توی همان روزهایی که ناباورانه پیر و مراد و رهبرشان را بعد پانزده سال تبعید، برگرداندی. با عزت برگرداندی. توی همان روزهایی که دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی را توی مملکت‌شان ورانداختی. با ذلت ورانداختی. عزیزشدن و ذلیل‌شدن توی دست‌های توانای توست. تو بزرگ‌تر از همه‌ای. تو خدایِ روزهای بهمنِ پنجاه و هفتی.      

/ 6 نظر / 22 بازدید
سینا

من عموم شهید شده...برای چی/ برای کی/اگه میدونست قراره کیا رو به ارزوهاشون برسونه...نمیرفت.ایکاش سریعتر انتخابات ازراه برسه...[افسوس]

فاطمه

سلام خواهر بانو عیدتون مبارک

رضوان

و قطعا او بزرگتر از آن است که به وصف آید.[گل]

خانومی

ok