روایت نیمه‌های پنهان... 27

روایت بیست و هفتم: بانویی که از میقات برگشته بود...

فتمّ میقات ربّه اربعینَ لیله...
بازگشته‌اید با الواح مقدّسی که بر آن آیات صبر نگاشته است. چله‌تان تمام شده، من دوباره آمده‌ام به رسالت شما ایمان بیاورم.

 

(+) بانوی اسیر از میقات برمی‌گردد.

/ 0 نظر / 7 بازدید