لیلی

.

در هر دلی از هواش میلی
گیسوش چو لیل و نام؛ لیلی
.

.

/ 1 نظر / 31 بازدید
مهدی

گیسویت را باز کن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن ارحیم ... آقا! لیلی همه آن نیست که پوشد رخ خود را گه نیز بزن یک طرف آن زلف دوتا را ...