عبدالله بن حسن

دو: فضربه بالسّیف فاتّقی الغلامَ بیدِه فاظنّها الی الجلدِ فاذا هیَ معلّقه. فنادی الغلام؛ یا عمّاه...

و آن دست کوچکی که همیشه توی دست‌های عمو بود، عاقبت تو را به عمو دوخت؛ برای همیشه.

/ 0 نظر / 12 بازدید