چای با طعم بهار نارنج!

بهار نارنج را مربّا نکنید، شربت نکنید، حتّی عرقش را هم نگیرید. بهار نارنج را خشک کنید و هر روز چند تا از گلبرگ‌هاش را بریزید توی قوریِ چایِ صبحانه و به اعجازِ این پیام‌برهای کوچک ایمان بیاورید، وقتی قادرند یک صبحِ پاییزی را پر از عطر اردیبهشت کنند.

/ 5 نظر / 20 بازدید
خورشید

به آدم دلش اردی بهشت میخواد به خصوص که یکی از عزیزترین های زندگی ت اردی بهشتی باشه

اردی بهشت

یعنی دیگه اسم بهار نارنج میاد یاد شما می افتم

م

... سلام وقت بخیر و نیکی جمع خانواده به اعجازِ این پیام‌برهای کوچک ایمان آورده‌ ... و به کسانی که طعم چای براشون اهمیت داره توصیه کرده و می‌کنه ... حتی اگر گلبرگ های بهارنارنج در دسترس نباشه و به چای کوهستان با طعم بهار نارنج اکتفا شه ... [گل]

مامانیت

اما اردی بهشت و بهار من مهر ماست مهر رو خیلی دوست دارم, می دونی چرا؟

نمیدانم

[گل]