اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست...

عشق کارِ نازکانِ نرم نیست
عشق کارِ پهلوان است ای پسر

 

 

پ.ن:... رهروی باید، جهان سوزی، نه خامی بی‌غمی

/ 3 نظر / 9 بازدید
مینا

عشق دریایی کرانه ناپدید کی توان کردن شنا ای هوشمند...

..

کافیست انار دلت ترک بخورد..

مینا

که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها...