او دیگر است امشب

دوست دارم این ماه را، وقتی هر روز یادم می‌آورَد برای همه‌ی خوبی‌های این‌دنیایی و آن‌دنیایی1 می‎شود به تو امید داشت2.


1. جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاَخره
1. ارجوه لکلّ خیر

/ 7 نظر / 77 بازدید
سناء

رجب تان پربرکت[قلب]

مهربانوی پاییزی

ح[گل]

تسنیم

وقتی یادم می‌آورد برای همه‌ی کثیر اعطا کردن ها به جای قلیل بنده‌گی کردن‌ها٬ می‌شود به تو امید داشت

مادرت

فدای قدم وقلم شما خانوم[گل]

آنارم

یک جای قرآن را نمی فهمم واللیل... توصیف موی توست یا چشمت!؟ [گل][گل]

فاطمه قنبري

سلام،بسيار قلم خوبي داريد[گل] اميدوارم زير سايه الطاف اهل بيت برقرار و پايدار باشيد[گل]