عبدالله بن حسن

یک: فخرج عبدالله بن الحسن بن علیّ- و هو غلامُ لم یراهق-...  فقال: لا والله لا اُفارقِ عمّی

و عبدالله بن حسن -که پسری نابالغ بود- (از خیمه زنان) خارج شد و ... گفت: به خدا قسم هرگز از عمویم جدا نخواهم شد...

/ 0 نظر / 39 بازدید