پیر مغان...5

این بار از «عزم» گفتید. چهل حدیث امام (ره) دست‌تان بود. گفتید + که؛ عزم، عصاره‌ی انسانیت است. یعنی هر کس به مقداری که عزم دارد، انسان است. این عزم، عزمی‌ست که آدم بر خلافِ هوا و میلِ خودش دارد؛ من عزم می‌کنم چشمم را حفظ کنم، من عزم می‌کنم پشتِ سرِ مردم حرف نزنم، حتّی بالاتر؛ عزم می‌کنم حرفِ بیهوده نزنم... این عزم‌ها جوهره‌ی انسانیت است. برگشتنی ادامه‌ی متن را خواندم و -تلخ- دانستم؛ جرأت بر معاصی کم‌کم انسان را بی‌عزم می‌کند.

/ 2 نظر / 11 بازدید
فاطمه

سلام دوباره خواهر بانو [گل] چه نکته خوبی اشاره کردی ........ ممنون هزاران بار از اینکه باز یاد آور درستی بودی و باز درسی بود برایم مثل همیشه ..... ممنونتم استاد خواهر چهل حدیث امام را خواندم نه همه را ........... بزرگ است و دلنشین بسیار

امیر

متاسفانه به کرات تجربه کردم که جرات بر معاصی کم کم انسان را بی عزم میکند