رضا

رضا، آرامش نفس است هنگام رسیدن قضا و قدر الهی؛ به طوری که اراده و اختیار مؤمن در حالِ شدت و بلا، مضمحل و در اراده و اختیار باری‌تعالی باشد.

بانو امین (رحمه‌الله علیها)/اربعین الهاشمیّه/ص 162

/ 0 نظر / 10 بازدید