هذا یوم الجمعه... 15

.

گر دولتِ وصالت خواهد دری گشودن
سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

.

/ 2 نظر / 12 بازدید
یه قاچ انار

آمدبهروخاطرمن شدملول تر زیراکه باغ بی تومحل ملالت است... یاعلی

کوه نشینان

سلام برای رهایی مردم مظلوم بحرین از دست خونخواران ختم قرآن گرفته ایم. همراه میشوید؟