... حُکم از آنِ توست

لکَ العُتبی
لکَ العُتبی
حتّی تَرضی

/ 1 نظر / 12 بازدید

آخی راست میگی .... این جمله ترسناکه باید بترسم پربشم از خوف و خشیت ... چرا بس ذوق می کنم و می گم: آخی راست میگی ... لطفت روی منو انقدر زیاد کرده خودت می دونی