شنبه‌ها

شنبه‌ها انگار ذکرم با همه خلایق تو
با پروانه‌ها و یاکریم‌ها
با ماهی‌ها و مرجان‌ها
با کاج‌ها و چنارها  
با زمین و آسمان
 یکی می‌شود:
و من شور می‌گیرم
وقتی شنبه‌ها،
یکصد بار
تو را با نام پرورنده همه موجودات عالم می‌خوانم؛
یا ربّ العالمین.

/ 1 نظر / 49 بازدید
مسیر

[گل]