بهار نارنج

مثل عطر بهار نارنج وقتی توی کوچه‌باغ‌های اردیبهشتی دیارم بپیچد...

هذا یوم الجمعه ... 38

یک جای دیگری هم توی ندبه هست که می‎گوییم: «تو همان دوری هستی که از ما دور نیست»×. بعد، همین جمله از شدت استیصال و تناقض و ابهام، اشک آدم را درمی‎آورد.

به چه بیانی صدایت کنیم؟ بای خطاب اصف فیک؟

 

× انت من نازح ما نزح عنّا. 

  
نویسنده : مریم روستا ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱٧ امرداد ۱۳٩۳