بهار نارنج

مثل عطر بهار نارنج وقتی توی کوچه‌باغ‌های اردیبهشتی دیارم بپیچد...

آن کتاب ... 5

پنجم: کتابی که با وجودِ آدم یکی می‌شود

آن کتاب، یک فرصتِ ویژه برای جوان‌ها دارد. یک فرصتِ نابِ استثنایی. که نور، بخشی از وجودشان بشود. آدم حیرت می‌کند وقتی می‌خواند که اگر جوانِ مؤمنی آن کتاب را بخواند، کتاب، با گوشت و خونش می‌آمیزد*، انگار بخشی از وجودش می‌شود، نه، با وجودش یکی می‌شود.

* حضرت صادق آلِ رسول (ع)
مَن قرأ القرآن و هوَ شابُ مؤمنٌ اِختلطَ القرآن بلحمِه و دمِه

  
نویسنده : مریم روستا ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها : آن کتاب