بهار نارنج

مثل عطر بهار نارنج وقتی توی کوچه‌باغ‌های اردیبهشتی دیارم بپیچد...

یکی بود یکی نبود... 28

یک خواهری بود
که سرش را محکم کوبیده بود به ستون کجاوه.
سر برادرش را روی نیزه دیده بود.

  
نویسنده : مریم روستا ; ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱٦ دی ۱۳۸٩