بهار نارنج

مثل عطر بهار نارنج وقتی توی کوچه‌باغ‌های اردیبهشتی دیارم بپیچد...

The beautiful light of our life

اولین ساعت از اولین روز اسفند، «ضحی» به دنیا آمد. بعدها باید برایش بگویم برای ما با این پیام به دنیا آمد که: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم...1


1. خداوند را به وسیله فسخ شدن تصمیمها و گشوده شدن گره ها و نقض اراده ها شناختم.  (از فرمایشات حضرت امیر)

2. بابامصطفی برایت نوشته:

We named her Zoha. A name that originates from holy Quran. It means the Glorious Morning Light. The beautiful light of our life...

و دوستی پیام داده:

I prayer that Zoha reflects as a symbol of peace and happiness for you and your family. Amen.

آمین

   + مریم روستا ; ٤:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۸ اسفند ۱۳٩٤
comment نظرات ()